Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Zhoda odboru vzdelania s praxou

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percentil Veľkosť vzorky Poradie
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta59.55 %17841
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta59.36 %18742
Ekonomická univerzita v Bratislave Celoškolské a iné59.09 %2243
Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta58.49 %5344
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií; Púchov57.89 %3845
Paneurópska vysoká škola Fakulta masmédií56.14 %5746
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce55.93 %5947
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta55.88 %6848
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta55.06 %8949
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied54.93 %7150
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta54.29 %10551
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu54.26 %9452
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Celoškolské a iné53.33 %3053
Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta51.89 %21254
Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta51.72 %2955
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied51.41 %24956
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta51.02 %4957
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta50.63 %7958
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie50 %11859
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied48.72 %7860

Stránky