Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Zhoda odboru vzdelania s praxou

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percentil Veľkosť vzorky Poradie
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie71.91 %8921
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta71.74 %4622
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií; Prešov70.97 %9323
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry70.31 %6424
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu69.57 %16125
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania69.14 %8126
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky67.65 %3427
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu66.48 %17928
Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta; Košice66.29 %8929
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta; Trnava65.46 %30430
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta64.48 %18331
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta64 %2532
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta63.93 %12233
Technická univerzita v Košiciach Hutnícka fakulta63.33 %3034
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu62.84 %18335
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta62.26 %5336
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva61.4 %5737
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta61.36 %8838
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov60.65 %33839
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied60 %2040

Stránky