Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Opakovaná voľba štúdia

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percento Veľkosť vzorky Poradie
Vysoká škola Danubius Fakulta práva Janka Jesenského34.62 %26101
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied34.62 %26102
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy34.55 %55103
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Celoškolské a iné32.14 %28104
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov30.85 %188105

Stránky