Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Opakovaná voľba štúdia

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percento Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta44.95 %10981
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky44.83 %5882
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta44.53 %13783
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Celoškolské a iné43.59 %7884
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta43.48 %2385
Vysoká škola Danubius Fakulta verejnej politiky a verejnej správy42.86 %2186
Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta42.86 %2887
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Celoškolské a iné42.31 %2688
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta41.96 %11289
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta41.67 %9690
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov41.67 %4891
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Celoškolské a iné41.24 %19492
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied40.48 %8493
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu40.41 %14694
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie40.24 %16995
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Celoškolské a iné38.36 %7396
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Celoškolské a iné37.04 %2797
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce36.67 %9098
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta36.36 %5599
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta36.03 %136100

Stránky