Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Opakovaná voľba štúdia

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percento Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta50 %2260
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Celoškolské a iné50 %4262
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta49.51 %10163
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva49.45 %9164
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied49.11 %11265
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Celoškolské a iné48.51 %13466
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií; Púchov48.21 %5667
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií48.11 %18568
Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta48 %7569
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry47.73 %8870
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied47.57 %10371
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta47.26 %29272
Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta47.11 %12173
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied46.88 %3274
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja46.63 %17875
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov46.35 %23376
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta46.3 %5477
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva45.3 %11778
Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta; Košice45.24 %4279
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta45.16 %3180

Stránky