Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Opakovaná voľba štúdia

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percento Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta56.16 %7341
Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta; Košice55.86 %14542
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky55.81 %4343
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta55.81 %8644
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta55.56 %4545
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta55.43 %9246
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove53.66 %4147
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva53.15 %11148
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva52.78 %10849
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta52.7 %14850
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied52.37 %44351
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta52.33 %8652
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta52.31 %6553
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta52.17 %13854
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Celoškolské a iné52.11 %14255
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov51.31 %19156
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta51.11 %13557
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta50.93 %26958
Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta50.71 %28059
Technická univerzita vo Zvolene Celoškolské a iné50 %2260

Stránky