Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Opakovaná voľba štúdia

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percento Veľkosť vzorky Poradie
Paneurópska vysoká škola Fakulta masmédií67.05 %8821
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania66.67 %12322
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov66.67 %2423
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Fakulta ošetrovateľstva sv. Ladislava VŠZaSP (Nové Zámky)66.67 %2123
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva66.67 %28225
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky65.17 %33326
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied64.86 %11127
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky64.38 %14628
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií63.71 %12429
Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta63.41 %4130
Ekonomická univerzita v Bratislave Celoškolské a iné62.96 %2731
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu62.07 %2932
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta61.06 %22633
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu60.85 %21234
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta60.85 %18935
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta59.57 %14136
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov59.06 %49137
Technická univerzita v Košiciach Hutnícka fakulta58.82 %5138
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií; Prešov57.69 %13039
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta56.34 %35540

Stránky