Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Najlepšie platení absolventi

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied756 €61781
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva755 €56082
Technická univerzita vo Zvolene Celoškolské a iné748 €16083
Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta zdravotníctva746 €8284
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta745 €150185
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Celoškolské a iné740 €6286
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta736 €42987
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta732 €93888
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied729 €6389
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta725 €111390
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta721 €82991
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta720 €50692
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta717 €15993
Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta716 €68394
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce710 €35495
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied704 €109296
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta701 €107297
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov699 €9798
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva699 €59499
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Celoškolské a iné697 €170100

Stránky