Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Najlepšie platení absolventi

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta822 €118761
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov819 €127562
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií; Prešov810 €81663
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu807 €49464
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií804 €127065
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied803 €9266
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied803 €41667
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta798 €54668
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta793 €114269
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied793 €93870
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Filmová a televízna fakulta791 €8871
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta790 €127772
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Celoškolské a iné786 €44773
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Divadelná fakulta786 €13174
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva773 €41075
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy772 €53076
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu769 €90377
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva765 €67278
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov760 €112179
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky756 €36780

Stránky