Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Najlepšie platení absolventi

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky911 €32141
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta909 €145342
Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta909 €61243
Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta; Košice890 €99144
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta889 €164945
Paneurópska vysoká škola Fakulta masmédií879 €7846
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta872 €138947
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva870 €3648
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta859 €63849
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry859 €47350
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Celoškolské a iné850 €14551
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií; Púchov850 €15952
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta839 €152453
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva839 €58254
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Celoškolské a iné838 €7355
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja832 €66356
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta832 €61957
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta831 €222758
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta verejného zdravotníctva830 €9859
Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta824 €69060

Stránky