Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Najlepšie platení absolventi

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied1088 €57921
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta1056 €138022
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie1039 €53923
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Celoškolské a iné1032 €21324
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta1030 €77325
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta1022 €189626
Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta1011 €76227
Slovenská technická univerzita v Bratislave Celoškolské a iné996 €11428
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania986 €20929
Technická univerzita v Košiciach Hutnícka fakulta965 €30630
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta962 €192531
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky953 €27232
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie948 €90433
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu946 €147434
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Celoškolské a iné945 €54835
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta940 €256036
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta935 €70437
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov926 €163138
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Celoškolské a iné919 €3439
Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta919 €26640

Stránky