Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Najlepšie platení absolventi

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií1714 €7661
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky1511 €20032
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky1422 €10373
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu1361 €14184
Ekonomická univerzita v Bratislave Celoškolské a iné1327 €1985
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov1322 €5136
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta1300 €527
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky1286 €18678
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky1267 €8159
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta; Martin1207 €57910
Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky1197 €188811
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta1195 €158412
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta1193 €204713
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta1192 €124814
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta1187 €114015
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu1179 €174516
Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta1151 €210417
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov1131 €38218
Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta1111 €89719
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta; Trnava1103 €263120

Stránky