Celoškolské a iné - Ekonomická univerzita v Bratislave

Celoškolské a iné

Všetky údaje sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Detailnejšie informácie o ukazovateľoch pre rôzne stupne štúdia (prvý, druhý, tretí) a formy štúdia (denná, externá) uvádzame v detaile ukazovateľa, v prípade ak to dáta umožňujú. »

Opakovaná voľba štúdia

Z dôvodu nízkej početnosti vzorky, tento údaj neuvádzame.

Zhoda odboru vzdelania a povolania

fakúlt (resp. celoškolských pracovísk) dosiahlo horšie hodnotenie ako daná fakulta (resp. celoškolské pracovisko).
(veľkosť vzorky: 22)

Pracovný príjem
(skutočný)

Hodnota ukazateľa
1266 €
brutto priemerný mesačný príjem zamestnaných absolventov s pravidelným príjmom.
(veľkosť vzorky: 198)
 

Štúdium ako kvalitný základ pre uplatnenie a rozvoj

fakúlt (resp. celoškolských pracovísk) dosiahlo horšie hodnotenie ako daná fakulta (resp. celoškolské pracovisko).
(veľkosť vzorky: 22)

Priemerná dĺžka získania
zamestnania

Zavrieť
8
priemerný počet dní, ktorý ubehne od ukončenia štúdia po získanie zamestnania (registráciu v Sociálnej poisťovni). Ak je hodnota negatívna, absolventi získali zamestnanie pred ukončením štúdia.
 

Ukazovatele na úrovni fakulty

 
 

Zobraziť študijné programy »